Program obnovy venkova

V roce 2022 čerpáme příspěvek 280 000,- Kč na úhradu mzdových nákladů manažera DSO v rámci PROGRAMU obnovy venkova 2022 Karlovarského kraje v podprogramu 3 - činnost manažerů mikroregionů a MAS.

Evidenční číslo smlouvy: KK02466/2022

www.kr-karlovarsky.czwww.zivykraj.cz

 

 

 

 

V roce 2021 čerpáme příspěvek 252 000,- Kč na úhradu mzdových nákladů manažera DSO v rámci PROGRAMU obnovy venkova 2021 Karlovarského kraje v podprogramu 4 - činnost manažerů mikroregionů a MAS.

Evidenční číslo smlouvy: KK02476/2021

www.kr-karlovarsky.czwww.zivykraj.cz

 

 

 

 

 

V roce 2020 jsme čerpali příspěvek 252 000,- Kč na úhradu mzdových nákladů manažera DSO v rámci PROGRAMU obnovy venkova 2020 Karlovarského kraje v podprogramu 4 - činnost manažerů mikroregionů a MAS.

Evidenční číslo smlouvy: KK01497/2020

www.kr-karlovarsky.cz, www.zivykraj.cz