Tři smírčí kříže - Obec Plesná

Tři smírčí kříže byly postaveny v roce 1564 naproti bývalému evangelickému hřbitovu. Na památku výročí reformace byly v roce 1864 Tři smírčí kříže dodatečně opatřeny nápisem REF IN FLEISSEN 1564. První kříž má odlomené rameno a nápis REF IN, hrany druhého kříže jsou obroušeny erozí. Je do něj vytesán nápis FLEISSEN a obrys latinského kříže. Trojici doplňuje žulový kříž s odlomenou hlavou a letopočtem 1564. 

Tři smírčí kříže - Plesná