Kaple Panny Marie - Město Luby

V roce 1716 byla postavena na městském hřbitově jen kousek od náměstí. Kaple po II. světové válce nebyla používána, ani udržována. Výrazné opravy se dočkala až v roce 1993, kdy byla provedena celková rekonstrukce kaple včetně historických varhan. Kaple slouží k bohoslužbám a také jako rozlučková místnost. V jejím okolí rostou chráněné památné duby a javory, v prostoru před kaplí je umístěn památník obětem I. světové války se seznamem padlých, včetně vyznačených obcí, ze kterých padlí pocházeli. Kaple Panny Marie je zapásna v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

 

Kaple Panny Marie - Luby